VESDA blog

VESDAnet™ jest to wydajna i nowoczesna transmisja danych pomiędzy urządzeniami VESDA®.

Urządzenia VESDA® komunikują się po sieci VESDAnet™, która zapewnia niezawodną, dwukierunkową łączność oraz redundancję umożliwiającą prawidłowe działanie również w przypadku uszkodzenia okablowania w jednym miejscu.

Sieć VESDAnet™ pozwala na konfigurowanie, sterowanie, monitorowanie i wykonywanie diagnostyki wszystkich urządzeń z jednego miejsca.

Automatyczne rozpoznawanie urządzeń w sieci VESDAnet™

Wszystkie urządzenia VESDA®, VESDA-E, ICAM oraz wyświetlacze i przekaźniki są automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez program VSC czy VSM4.

Urządzenia wcześniej nie uruchomione można łatwo zidentyfikować i zaprogramować.

Zastosowanie

Połączenie urządzeń w sieć VESDAnet™ jest rozwiązaniem opcjonalny. Każdy z detektorów VESDA® może pracować autonomicznie.

Są jednak sytuacje, które wymuszają zastosowanie sieci VESDAnet™. Do takich rozwiązań należy zastosowanie interakcji pomiędzy detektorami - detekcja porównawcza oparta o detektor odniesienia.

Jeden lub kilka detektorów stanowi detekcję odniesienia. Detektory odniesienia zamontowane w czerpniach powietrza, kanałach wentylacyjnych czy dokach załadowczych przekazują po sieci VESDAnet™ informacje o stanie zadymienia zewnętrznego do detektorów w pomieszczeniach chronionych.

Ta wyjątkowa funkcjonalność, którą oferuje tylko system VESDA® redukuje do minimum powstawanie fałszywych alarmów, których potencjalnym źródłem może być zadymienie pochodzące z zewnątrz budynku.

Wizualizacja pracy systemu VESDA®, programem VSM4 dla wielu detektorów zdecydowanie ułatwia i obniża koszty zadania przy połączeni urządzeń w siec VESDAnet™. Program VSM4 jest nowoczesną i skalowalną aplikacją, która obsługuje wiele połączeń. Użycie VESDAnet™ jest jednak decydowanie korzystniejszym rozwiązaniem.

Okablowanie

Typową sieć VESDAnet™ tworzą urządzenia połączone kablem typu YnTKSYekw 1x2x0.8mm2. Zastosowanie kabla o przekroju żył 0.8mm2 umożliwia połączenie urządzeń w odległości do 1300m od siebie.

Zwiększenie przekroju żył zwiększa odległość pomiędzy urządzeniami.

VESDAnet

Korzyści

W przypadku obiektów rozległych takich jak zakłady przemysłowe, elektorwnie czy magazyny połączenie detektorów VESDA® w sieć VESDAnet™ znacznie obniża koszty serwisowania.

Podobna sytuacja jest w obiektach typu Data Center. W tym przypadku kluczowym parametrem definiującym konieczność zastosowania sieci VESDAnet™ jest brak swobodnego dostępu do detektorów.

Czas wykonywania prac serwisowych i diagnostycznych dla urządzeń w sieci VESDAnet™ skraca się o 60%.