VSM4 - Program zarządzajacy

Xtralis VSM4 to nowoczesny i wszechstronny program zarządzający dla systemów VESDA. Program umozliwia pełna wizualizację obiektów, błyskawiczną identyfikację zagrożenia, konfigurowanie urządzeń, określać przyczynę i rodzaj awarii. Łatwy w użyciu program dający użytkownikowi pełną kontrolę nad całym monitorowanym systemem VESDA. Przyjazny interfejs użytkownika pozwala błyskawicznie odpowiedzieć na zdarzenia rejestrowane przez system z jednego, wygodnego miejsca pracy. VSM4 to globalne rozwiązanie zintegrowanego monitorowania i sterowania Twoich zasysających systemów detekcji dymu VESDA, produkowanych przez firmę Xtralis.

Historia opowiadana obrazami - w czasie rzeczywistym

VSM4 to zintegrowana i zcentralizowana platforma zarządzania systemami Xtralis. Jeden VSM4 pozwala monitorować, programować i sterować systemami rozmieszczonymi w wielu odległych lokalizacjach. VSM4 integruje ogromną ilość informacji generowanych przez Twoje systemy Xtralis. W jednej chwili możesz obejrzeć:

 • Listę zdarzeń, generowaną w czasie rzeczywistym, kodowaną kolorami i wyświetlaną według wymaganej kolejności reakcji obsługi
 • Graficzną prezentację poziomu zadymienia i stężenia gazu
 • Analizę zmian poziomów dymu i gazu w całym systemie
 • Dokładną lokalizację stref i urządzeń związanych z prezentowanym zdarzeniem
 • Przyjazne użytkownikowi podpowiedzi, które poprowadzą przez właściwą obsługę zdarzenia

Pełne możliwości konfiguracyjne w jednym narzędziu

Aplikacja VSM4 posiada zaimplementowane narzędzie VSC, które umozliwia pełne konfigurowania sieci VESDAnet jak i wszytkich urządzeń VESDA. VSM4 pozwala przygotować konfigurację nowego systemu off-line, co znacznie przyspiesza i ułatwia uruchomienie sprzętu w obiekcie. VSM4 wykrywa wszystkie urządzenia VESDA automatycznie. Całe uruchomienie i zaprogramowanie systemu możesz zrobić z jednego... najwygodniejszego miejsca.

VESDAnet

Powiadamianie obsługi

VMS4 powiadamia o zdarzeniach w systemie za pomocą komunikatów ekranowych ale również z wykorzystaniem e-mail1 i SMS2. To oznacza, że możesz być w dowolnym miejscu i nadal mieć pełną informację o zagrożeniach i stanie Twoich systemów. Ty wyznaczasz kryteria, rodzaje zdarzeń i osoby lub grupy osób, które należy powiadomić. Możesz również skonfigurować parametry czasowe tak, aby w różne dni tygodnia i o różnych porach powiadamiana były kierowane do różnych osób lub grupy osób.

Praca wielomonitorowa

VSM4 pozwala na pracę wielomonitorową. Możesz pogrupować widoki wyświetlane na różnych monitorach w prosty sposób, używając techniki “przeciągnij i upuść”. Dzieląc widoki między różne monitory możesz osiągnąć łatwiejszą i bardziej intuicyjną kontrolę nad zdarzeniami, co jest niezwykle istotne w sytuacji zagrożenia. Typowym podziałem jest wyświetlanie list zdarzeń i instrukcji na jednym monitorze, a planów obiektu na drugim, znacznie większym.

VSM4 dual monitor

Pełne zarządzanie użytkownikami

Przy pomocy VSM4 możesz utworzyć wiele kont użytkowników, pogrupować je, przypisać im poziomy dostępu i hasła. W ten sposób możesz mieć pełna kontrolę nad działaniami poszczególnych użytkowników systemu.

Przeglądarka

VSM4 obsługuje wielu monitorów co przekłada się na wyjątkową czytelność systemy przy rozbudowany monitorowaniu. Wbudowany moduł przeglądarki jest idealnym narzędziem dającym możliwość wyświetlenia dodatkowych komunikatów lub instrukcji postepowania dla operatora. W przypadku wygenerowania zdarzenia przypisany komunikat automatycznie pojawi się w oknie przeglądarki. Zawartość komunikatów jest dowolnie ustalana i może być zmieniania przez administartora w dowolnym momencie po przez edytowanie pliku. System umożliwia podlinkowanie różnych formatów plików takich jak txt czy html.

Baza danych pamięci zdarzeń3

VSM4 pozwala na pełną konsolidację i archiwizację zdarzeń z wszystkich lokalizacji. Zapisywane są wszystkie zdarzenia systemowe, sieciowe, związane z poszczególnymi urządzeniami i działaniami użytkowników.

VSM4 mówi wieloma językami

VSM4 jest w pełni spolszczony. Wszystkie opisy, komunikaty i zapisy w pamięci są w języku polskim. Jednocześnie istnieje możliwość wysłania tych samych informacji w wielu innych językach, na przykład do centrali firmy zlokalizowanej w innym kraju. Również komunikaty słowne mogą być wygłaszane w języku polskim4 .

1 Niezbędne jest zainstalowanie opcji Zdalne Powiadamianie.
2 Niezbędny jest modem GSM podłączony do PC z VSM4 oraz VSW-600
3 Dla detektorów VESDA, VESDA ECO
4 Niezbędne jest zainstalowanie opcji Text2Speech.

Przykład konfiguracji programu VSM4: Konfiguracja programu VSM4

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Xtralis VSM4 to nowoczesny i wszechstronny program zarządzający dla systemów VESDA. Program umozliwia pełna wizualizację obiektów, błyskawiczną identyfikację zagrożenia, konfigurowanie urządzeń, określać przyczynę i rodzaj awarii. Łatwy w użyciu program dający użytkownikowi pełną kontrolę nad całym monitorowanym systemem VESDA. Przyjazny interfejs użytkownika pozwala błyskawicznie odpowiedzieć na zdarzenia rejestrowane przez system z jednego, wygodnego miejsca pracy. VSM4 to globalne rozwiązanie zintegrowanego monitorowania i sterowania Twoich zasysających systemów detekcji dymu VESDA, produkowanych przez firmę Xtralis.

Historia opowiadana obrazami - w czasie rzeczywistym

VSM4 to zintegrowana i zcentralizowana platforma zarządzania systemami Xtralis. Jeden VSM4 pozwala monitorować, programować i sterować systemami rozmieszczonymi w wielu odległych lokalizacjach. VSM4 integruje ogromną ilość informacji generowanych przez Twoje systemy Xtralis. W jednej chwili możesz obejrzeć:

 • Listę zdarzeń, generowaną w czasie rzeczywistym, kodowaną kolorami i wyświetlaną według wymaganej kolejności reakcji obsługi
 • Graficzną prezentację poziomu zadymienia i stężenia gazu
 • Analizę zmian poziomów dymu i gazu w całym systemie
 • Dokładną lokalizację stref i urządzeń związanych z prezentowanym zdarzeniem
 • Przyjazne użytkownikowi podpowiedzi, które poprowadzą przez właściwą obsługę zdarzenia

Pełne możliwości konfiguracyjne w jednym narzędziu

Aplikacja VSM4 posiada zaimplementowane narzędzie VSC, które umozliwia pełne konfigurowania sieci VESDAnet jak i wszytkich urządzeń VESDA. VSM4 pozwala przygotować konfigurację nowego systemu off-line, co znacznie przyspiesza i ułatwia uruchomienie sprzętu w obiekcie. VSM4 wykrywa wszystkie urządzenia VESDA automatycznie. Całe uruchomienie i zaprogramowanie systemu możesz zrobić z jednego... najwygodniejszego miejsca.

VESDAnet

Powiadamianie obsługi

VMS4 powiadamia o zdarzeniach w systemie za pomocą komunikatów ekranowych ale również z wykorzystaniem e-mail1 i SMS2. To oznacza, że możesz być w dowolnym miejscu i nadal mieć pełną informację o zagrożeniach i stanie Twoich systemów. Ty wyznaczasz kryteria, rodzaje zdarzeń i osoby lub grupy osób, które należy powiadomić. Możesz również skonfigurować parametry czasowe tak, aby w różne dni tygodnia i o różnych porach powiadamiana były kierowane do różnych osób lub grupy osób.

Praca wielomonitorowa

VSM4 pozwala na pracę wielomonitorową. Możesz pogrupować widoki wyświetlane na różnych monitorach w prosty sposób, używając techniki “przeciągnij i upuść”. Dzieląc widoki między różne monitory możesz osiągnąć łatwiejszą i bardziej intuicyjną kontrolę nad zdarzeniami, co jest niezwykle istotne w sytuacji zagrożenia. Typowym podziałem jest wyświetlanie list zdarzeń i instrukcji na jednym monitorze, a planów obiektu na drugim, znacznie większym.

VSM4 dual monitor

Pełne zarządzanie użytkownikami

Przy pomocy VSM4 możesz utworzyć wiele kont użytkowników, pogrupować je, przypisać im poziomy dostępu i hasła. W ten sposób możesz mieć pełna kontrolę nad działaniami poszczególnych użytkowników systemu.

Przeglądarka

VSM4 obsługuje wielu monitorów co przekłada się na wyjątkową czytelność systemy przy rozbudowany monitorowaniu. Wbudowany moduł przeglądarki jest idealnym narzędziem dającym możliwość wyświetlenia dodatkowych komunikatów lub instrukcji postepowania dla operatora. W przypadku wygenerowania zdarzenia przypisany komunikat automatycznie pojawi się w oknie przeglądarki. Zawartość komunikatów jest dowolnie ustalana i może być zmieniania przez administartora w dowolnym momencie po przez edytowanie pliku. System umożliwia podlinkowanie różnych formatów plików takich jak txt czy html.

Baza danych pamięci zdarzeń3

VSM4 pozwala na pełną konsolidację i archiwizację zdarzeń z wszystkich lokalizacji. Zapisywane są wszystkie zdarzenia systemowe, sieciowe, związane z poszczególnymi urządzeniami i działaniami użytkowników.

VSM4 mówi wieloma językami

VSM4 jest w pełni spolszczony. Wszystkie opisy, komunikaty i zapisy w pamięci są w języku polskim. Jednocześnie istnieje możliwość wysłania tych samych informacji w wielu innych językach, na przykład do centrali firmy zlokalizowanej w innym kraju. Również komunikaty słowne mogą być wygłaszane w języku polskim4 .

1 Niezbędne jest zainstalowanie opcji Zdalne Powiadamianie.
2 Niezbędny jest modem GSM podłączony do PC z VSM4 oraz VSW-600
3 Dla detektorów VESDA, VESDA ECO
4 Niezbędne jest zainstalowanie opcji Text2Speech.

Przykład konfiguracji programu VSM4: Konfiguracja programu VSM4

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Korzyści

 • Monitorowanie wielu lokalnych i odległych systemów VESDA
 • Informacja o alarmach i awariach w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem priorytetów, z pełną graficzną lokalizacją
 • Uruchomienie, testowanie, serwis i sterowanie wszystkimi urządzeniami VESDA w największych i najbardziej złożonych systemach wykrywania

Właściwości

 • Pełna kontrola nad systemami zasysającymi VESDA
 • Kompleksowe zarządzanie zdarzeniami
 • Rozwijane plany obiektu
 • Powiadamianie o zdarzeniach. Emaile1 i sms’y2 do grup zdefiniowanych użytkowników
 • Informacje o wymaganych czynnościach serwisowych
 • Pełne możliwości konfiguracji i uruchomienia wszystkich urządzeń Xtralis
 • Narzędzie od obróbki planów obiektu, kompatybilne z większością formatów rysunkowych
 • Zdalne zarządzanie przez sieć
 • Graficzna prezentacja zdarzeń w czasie rzeczywistym
 • Zaawansowane możliwości filtrowania zdarzeń
 • Archiwizowanie pamięci zdarzeń dla późniejszych analiz
 • Rozbudowane możliwości raportowania
 • Wyświetlanie informacji na wielu monitorach
 • Pełna lokalizacja programu; wszystkie opisy i informacje w języku polskim
 • Modyfikowalne widoki
 • Indywidualne konta użytkowników z definiowalnymi poziomami dostępu
 • Komunikaty ostrzegawcze w wielu językach

Nr katalogowe

VSW-206VSM4 - Licencja podstawowa
VSW-216VSM4 - Licencja na następny komupter
VSW-226VSM4 - Licencja podstawowa - uakutualnienie z VSM3
VSW-346VSM4 - Moduł komunikacyjny - sieć VESDAnet
VSW-356VSM4 - Moduł komunikacyjny - detektor VESDAnet
VSW-366VSM4 - Moduł komunikacyjny - detektor VESDAtalk, VESDAlink
VSW-501VSM4 - Moduł konunikatów głosowych (txt to speech)
VSW-600VSM4 - Moduł powiadamiania email/SMS (dla jednego stanowiska PC)

Wymagania

 • Microsoft Windows 10, Windows 7
 • Processor Minimum: 1GHz 32-bit (x64) or 64-bit (x86)
 • Memory Preferred: 2GB Minimum: 1GB Hard Disk 1 by 80 GB system
 • Disk, or 2 by 80 GB connected to Raid Storage
 • Display Preferred: Dual Monitor, Graphics Card with 256 MB memory Minimum: Single Monitor, Graphics Card with 128 MB memory
 • Network Preferred: 100 Mbit/s Minimum: 10 Mbit/s