VSC - Program konfiguracyjny

Program Xtralis VSC umożliwia konfigurowanie, uruchamianie, serwis i diagnostykę błędów wszystkich zasysających czujek dymu i gazu produkcji Xtralis: VESDA, VESDA-E, ICAM i ECO. Można konfigurować pojedyncze
urządzenia oraz całe systemy Xtralis.

Konfiguracja off-line

Program Xtralis VSC pozwala projektantowi skonfigurować system złożony z zasysających detektorów Xtralis przed uruchomieniem systemu w obiekcie.

W czasie uruchamiania systemu można tę konfigurację wczytać do urządzeń tworzących system lokalnie lub zdalnie. Oczywiście, można również wysłać plik konfiguracyjny do osoby uruchamiającej system.

Porównanie konfiguracji

Narzędzia porównywania i łączenia konfiguracji zawarte w VSC pozwalają natychmiast zidentyfikować zmiany wprowadzone w okresie między wizytami serwisowymi, wygenerować raport o wprowadzonych zmianach, a także powrócić do wcześniejszej konfiguracji

Zdalne zarządzanie

Program Xtralis VSC pozwala na zdalny dostęp do systemu złożonego z detektorów VESDA - można system uruchomić oraz zdiagnozować usterki z własnego biura.

Automatyczne rozpoznawanie urządzeń podłączonej sieci VESDAnet

Wszystkie urządzenia VESDA, VESDA-E oraz ICAM są przez program VSC automatycznie wykrywane i rozpoznawane. Urządzenia wcześniej nie uruchomione można łatwo zidentyfikować i zaprogramować.

Jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami

Przy pomocy programu VSC można wykonać wybraną operację (np. normalizację przepływu) jednocześnie na wielu urządzeniach, co znacząco skraca czas uruchomienia.

Wykresy zmian mierzonych parametrów

Program Xtralis VSC umożliwia generowanie w czasie rzeczywistym, na jednym wykresie, przebiegów zmian wartości przepływów powietrza w poszczególnych rurach systemu oraz poziomów zadymienia raportowanych przez wiele czujek. Pozwala to na pogłębioną analizę zjawisk zachodzących w nadzorowanej przestrzeni.

Filtrowanie pamięci zdarzeń

Łatwy dostęp do pamięci zdarzeń detektorów wraz z możliwością filtrowania zapisanych zdarzeń według różnych kryteriów są potężnym narzędziem diagnostycznym dla instalatora. Pozwalają ocenić źródła ewentualnych problemów, czas ich wystąpienia oraz częstotliwość.

Lista zdarzeń aktywnych

Program Xtralis VSC generuje w czasie rzeczywistym kompletną listę aktywnych zdarzeń (alarmów, awarii, działań obsługi, itp.) co znacznie ułatwia uruchamianie i serwis.

Zarządzanie widokami

W programie VSC możliwe jest jednoczesne obserwowanie różnych stanów i zdarzeń całego systemu jak i poszczególnych czujek. W szczególności, równolegle z ogólnym podglądem całego systemu można analizować zdarzenia zapisane w pamięci danej czujki oraz szczegóły jej aktualnego stanu.

VSC mówi wieloma językami

Program VSC jest w pełni spolszczony. Wszystkie opisy, komunikaty i zapisy w pamięci są w języku polskim.

Jednocześnie istnieje możliwość wysłania tych samych informacji w wielu innych językach, na przykład do centrali firmy w innym kraju lub wsparcia technicznego Xtralis.

Funkcja Pomocy VSC

Kontekstowa pomoc programu VSC dostarcza wyjaśnień pomocnych dla zrozumienia funkcji programu VSC oraz diagnostyki błędów uruchamianego systemu.

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Program Xtralis VSC umożliwia konfigurowanie, uruchamianie, serwis i diagnostykę błędów wszystkich zasysających czujek dymu i gazu produkcji Xtralis: VESDA, VESDA-E, ICAM i ECO. Można konfigurować pojedyncze
urządzenia oraz całe systemy Xtralis.

Konfiguracja off-line

Program Xtralis VSC pozwala projektantowi skonfigurować system złożony z zasysających detektorów Xtralis przed uruchomieniem systemu w obiekcie.

W czasie uruchamiania systemu można tę konfigurację wczytać do urządzeń tworzących system lokalnie lub zdalnie. Oczywiście, można również wysłać plik konfiguracyjny do osoby uruchamiającej system.

Porównanie konfiguracji

Narzędzia porównywania i łączenia konfiguracji zawarte w VSC pozwalają natychmiast zidentyfikować zmiany wprowadzone w okresie między wizytami serwisowymi, wygenerować raport o wprowadzonych zmianach, a także powrócić do wcześniejszej konfiguracji

Zdalne zarządzanie

Program Xtralis VSC pozwala na zdalny dostęp do systemu złożonego z detektorów VESDA - można system uruchomić oraz zdiagnozować usterki z własnego biura.

Automatyczne rozpoznawanie urządzeń podłączonej sieci VESDAnet

Wszystkie urządzenia VESDA, VESDA-E oraz ICAM są przez program VSC automatycznie wykrywane i rozpoznawane. Urządzenia wcześniej nie uruchomione można łatwo zidentyfikować i zaprogramować.

Jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami

Przy pomocy programu VSC można wykonać wybraną operację (np. normalizację przepływu) jednocześnie na wielu urządzeniach, co znacząco skraca czas uruchomienia.

Wykresy zmian mierzonych parametrów

Program Xtralis VSC umożliwia generowanie w czasie rzeczywistym, na jednym wykresie, przebiegów zmian wartości przepływów powietrza w poszczególnych rurach systemu oraz poziomów zadymienia raportowanych przez wiele czujek. Pozwala to na pogłębioną analizę zjawisk zachodzących w nadzorowanej przestrzeni.

Filtrowanie pamięci zdarzeń

Łatwy dostęp do pamięci zdarzeń detektorów wraz z możliwością filtrowania zapisanych zdarzeń według różnych kryteriów są potężnym narzędziem diagnostycznym dla instalatora. Pozwalają ocenić źródła ewentualnych problemów, czas ich wystąpienia oraz częstotliwość.

Lista zdarzeń aktywnych

Program Xtralis VSC generuje w czasie rzeczywistym kompletną listę aktywnych zdarzeń (alarmów, awarii, działań obsługi, itp.) co znacznie ułatwia uruchamianie i serwis.

Zarządzanie widokami

W programie VSC możliwe jest jednoczesne obserwowanie różnych stanów i zdarzeń całego systemu jak i poszczególnych czujek. W szczególności, równolegle z ogólnym podglądem całego systemu można analizować zdarzenia zapisane w pamięci danej czujki oraz szczegóły jej aktualnego stanu.

VSC mówi wieloma językami

Program VSC jest w pełni spolszczony. Wszystkie opisy, komunikaty i zapisy w pamięci są w języku polskim.

Jednocześnie istnieje możliwość wysłania tych samych informacji w wielu innych językach, na przykład do centrali firmy w innym kraju lub wsparcia technicznego Xtralis.

Funkcja Pomocy VSC

Kontekstowa pomoc programu VSC dostarcza wyjaśnień pomocnych dla zrozumienia funkcji programu VSC oraz diagnostyki błędów uruchamianego systemu.

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Podstawowe echy

 • Pełna konfiguracja i uruchomienie wszystkich detektorów zasysających Xtralis
 • Porównywanie i łączenie konfiguracji: rzeczywistej z zaprojektowaną
 • Automatyczne rozpoznawanie urządzeń podłączonej sieci VESDAnet
 • Wykresy zmian mierzonych parametrów
 • Prezentacja dziennika zdarzeń podłączonych urządzeń
 • Filtrowanie i sortowanie dziennika zdarzeń
 • Zdalne zarządzanie czujkami
 • Wsparcie wielu języków, w tym polskiego
 • Personalizacja widoków

Wymagania sprzętowe

 System operacyjny  Microsoft Windows 7, Windows 10
 Procesor  Minimum: 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
 Pamięć  Preferowana: 8 GB, Minimum: 4 GB
 Dysk twardy  Minimum: wolne 1 GB
 Wyświetlanie  Pojedynczy monitor, karta graficzna z pamięcią 128 MB

Kompatybilność

Xtralis VSC umożliwia lokalne lub zdalne połączenie z następującymi detektorami:

 • VESDA VLF, VLC, VFT i ICAM IFT przez RS232
 • Detektory VESDA połączone siecią VESDAnet przez interfejsy HLI
 • Indywidualne detektory ICAM IFT i VESDA VFT. Połączenie Modbus RS485 przez konwerter RS485/232
 • ICAM IFT i VESDA VFT przez Modbus TCP/IP
 • VESDA VLI przez USB lub Ethernet
 • Zsieciowane lub indywidualne detektory rodziny VESDA-E: VEU/ VEP/ VES/ VEA przez USB/ Ethernet/Wi-Fi
 • Detektory gazu ECO połączone siecią Modbus RS485
 • Indywidualne detektory ECO przez Modbus po USB

Uwaga: liczba aktywnych połączeń jest ograniczona do dwóch. W przypadku konieczności jednoczesnego używania większej liczby połączeń należy zakupić program Xtralis VSM4.