VESDA blog

3 listopada 2015 roku odbył się II Dzień Otwarty Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex. Do naszego ośrodka badawczo-szkoleniowego, mieszczącego się przy ul. J. Chrościckiego 93/105 w Warszawie, przybyło liczne grono specjalistów z całej Polski. W ciągu całego dnia branżowych wykładów i pokazów uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni.

Spotkanie miało charakter specjalistyczny i składało się z części wykładowej, pokazu pożaru testowego oraz panelu dyskusyjnego. Swoje referaty wygłosili uznani praktycy branży zabezpieczeń. Jako prelegenci wystąpili przedstawiciele i współpracownicy IBP Nodex, a także specjaliści współpracujących z Instytutem Partnerów Technologicznych, m.in. Vision Polska Sp. z o.o. (VESDA.pl), DEKK FIRE SOLUTIONS, NUUXE RADIOTON, SCHRACK SECONET.

Uczestnicy mogli w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać się z zagadnieniami wczesnej detekcji pożaru i różnych technik gaszenia. Mieli również możliwość w sposób praktyczny przekonać się, jak działa generator aerozolu oraz jak reagują zintegrowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru w serwerowni. Zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak: przegląd zabezpieczeń obiektów elektronicznego przetwarzania danych, wykrywanie pożaru za pomocą systemów zasysających, gaszenie za pomocą środków aerozolowych, zabezpieczenie serwerowni za pomocą stałych urządzeń gaśniczych gazowych, kwestie związane z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o F-gazach (ważne dla projektantów i użytkowników stałych urządzeń gaśniczych) oraz wymagania inwestorów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni.

Foto.: Teresa Karczmarzyk, Ela Końka

Zgodnie z misją IBP Nodex Dni Otwarte w Instytucie służą propagowaniu wiedzy z zakresu detekcji pożaru, automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, a także wiedzy ogólnej dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Było to drugie tego typu spotkanie, a już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Data wydarzenia zostanie na początku 2016 roku.