VESDA blog

Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX łączy specjalistów z branży bezpieczeństwa pożarowego oraz tworzy forum wymiany doświadczeń oraz poglądów.

Vision Polska Sp. z o.o. została Partnerem Technologicznym Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex w zakresie popularyzacji zasysajacego systemu dymu VESDA.

Naszym celem jest przekazywanie widzy i doświadczeń w zastosowaniu systemu VESDA, który jest światową marką i liderem w ochronie przeciwpożarowej w obszarze zasysających systemówdetekcji dymu.

IBP Nodex jest firmą powstałą we wrześniu 2014 r. Głównym celem jej działalności jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie detekcji pożaru, automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, a także wiedzy ogólnej dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. IBP Nodex skupia niezależnych ekspertów i autorytety w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego.

 

IBP Nodex