VESDA blog

Podobnie jak w przypadku filtrów w domowych oczyszczaczach powietrza, piecach oraz dystrybutorach wody, regularna wymiana filtrów w detektorach VESDA jest kluczowa, jeśli chcemy zagwarantować ich pełną funkcjonalność. Filtry usuwają zanieczyszczenia, takie jak kurz, z pobieranego powietrza i dodatkowo zapewniają przepływ czystego powierza w celu ochrony układu optycznego komory detektora.

Xtralis label color chart med res

Tabela kolorów produkcji filtra = Data instalacji wpisana ręcznie – ile lat ma Twój filtr?

Aby utrzymać prawidłowe działanie detektorów VESDA (modele VLP, VLS, VLC oraz VLF) dział wsparcia technicznego zaleca wymianę filtra co dwa lata, jednak dokładna częstotliwość zależy w dużej mierze od środowiska, w którym pracuje detektor. W bardziej zanieczyszczonym środowisku wymiana będzie konieczna zecydowanie częściej. Okres sprawności filtra zmniejsza się wraz z kolejnymi godzinami działania oraz w zależności od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, takich jak włókna, kurz oraz dym. Częstotliwość wymiany filtra musi być większa w środowiskach przemysłowych takich jak elektrownie węglowe, fabryki, centra dystrybucyjne oraz magazyny, w których odbywa się intensywny ruch kołowy. Dla tych obszarów zalecane jest również używanie dodatkowych filtrów liniowych VSP-850-R.

Przypadki znacznego zadymienia obszaru, takie jak te wskazane przez poziomy alarmu pożarowego, również mogą mieć wpływ na spodziewany czas pracy kartridża filtra. Kartridże filtra należy wymieniać po każdym istotnym alarmie pożarowym. Z drugiej jednak strony, jeśli filtry używane są w wyjątkowo czystych środowiskach, ich czas pracy może wynosić nawet 5 lat.

Firma Xtralis aktywnie angażuje się w ciągłe badania środowiskowe i dzięki temu może wskazać, jaka częstotliwość wymiany kartridży filtrów VESDA będzie najlepsza w przypadku konkretnych środowisk. Jest to możliwe dzięki analizie zgłoszeń serwisowych, działania detektorów w terenie oraz wyników testów laboratoryjnych detektorów i ich podzespołów w obecności dymu i kurzu. Standardowy okres wymiany filtra fabrycznego detektorów VESDA z wymiennymi kartridżami filtrów wynosi dwa lata. Jest to wartość domyślna, którą należy zweryfikować w momencie wdrożenia na podstawie zaleceń zawartych w poniższej tabeli:

Xtralis chart

Jak widać standardowy okres 2 lat powinien być wydłużony w przypadku bardzo czystych środowisk, takich jak pomieszczenia typu clean room, oraz skrócony w środowiskach wysoko zanieczyszczonych. Dodatkowo wszystkie produkty oparte o VESDA Laser mają funkcję monitorowania filtru (ładowanie filtru). Detektory mogą wskazać potrzebę wymiany filtra wcześniej lub później niż spodziewany okres konserwacji. Na przykład niektóre zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu takie jak węgiel, smar lub związki chemiczne są bardziej lepkie i stanowią wyjątkowe ryzyko dla filtra. Zalecane jest więc ostrożne podejście, a wymiana filtra powinna być wykonana, jeśli jest to wskazane przez harmonogram konserwacji lub jeśli detektor wskazuje potrzebę wymiany (cokolwiek nastąpi wcześniej).

Podczas procesu wymiany należy wprowadzić do detektora informację o zamontowaniu nowego filtra. Przed wymianą należy upewnić się, że obszar wokół filtra jest wolny od zanieczyszczeń. Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku, nie może być oczyszczony i ponownie zamontowany. Podczas wymiany filtra konieczne może być wyłączenie zasilania oraz systemu – upewnij się, że powiadomiona jest o tym odpowiednia osoba.

Filtry VESDA są niezbędne do prawidłowego działania detektorów – należy je regularnie wymieniać, aby mieć pewność, że detekcja dymu na terenie obiektu jest na najlepszym możliwym poziomie. To od tego zależy bezpieczeństwo obiektu i ludzi.