iVESDA - Aplikacja mobilna

iVESDA to mobilna aplikacja przeznaczona na urządzeniach przenośnych z systemem iOS i Android. Aplikacja umożliwia monitorowanie i przeglądy systemów VESDA-E z niespotykaną łatwością. iVESDA jest również kompatybilna z istniejącymi detektorami VESDA zamontowanymi na tej samej sieci VESDAnet z detektorem VESDA-E jako urządzenie dostępowe.

Aplikacja iVESDA dostarcza szczegółowych informacji o poziomie zadymienia, alarmach, uszkodzeniach, trendach dymu, przepływie powietrza, żywotność filtra, a także przeglądanie ważnych parametrów konfiguracyjnych.

Jak używać iVESDA

Dzięki usłudze iVESDA interakcja z systemem VESDA przeniesiona została w zupełnie inny, wyższy poziom obsługi.

Korzystając z aplikacji iVESDA użytkownicy systemu VESDA otrzymują intuicyjny interfejs jak i wszechstronny sposób monitorowania całej sieci VESDAnet. Przekazywane informacje o statusach urządzeń, alarmach, uszkodzeniach czy konfiguracji można w łatwy sposób odczytać bezpośrednio z urządzenia przenośnego, bez potrzeby korzystania z komputera i interfejsu High Level.

Łączność pomiędzy iVESDA a detektorem serii VESDA-E odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej WiFi, połaczenia kablowego Ethernet lub zdalnie za pośrednictwem Internetu. Jedno połączenie daje możliwość monitorowania całej sieci VESDAnet. Pojedynczy detektor VESDA-E jest używany jako brama do wszystkich innych urządzeń zamontowanych w danej VESDAnet. Indywidualny profil połączenia można zapisać w programie iVESDA. Adres IP i hasło uwierzytelniania dla detektora VESDA-E działającego jako brama muszą być wprowadzone do profilu połączenia. Każdy użytkownik może tworzyć dowolną listę profili połączeń dla różnych lokalizacji.

Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji sprowadza się do podania adrsu IP detektora. który stanowić będzie punkt dostepowy oraz hasła zabezpieczającego połączenie.

Adres IP detektora odczytujemy z aplikacji serwisowej VSC, w której róznież ustalamy hasło bezpieczeństwa

Pobranie struktury siecie VESDAnet oraz typó detektorów odbuwa się automatycznie po nawiązaniu poąłczenia. Zmiany fizyczne w sieci VESDAnet aktualizują się w aplikacji iVESDA bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działń konfiguracyjnych.

Połączenie lokalne w sieci LAN

Typowa konfiguracja połączeń lokalnych zawiera aplikację iVESDA zainstalowaną na urządzeniu przenośnym, które jest podłączone do sieci lokalnej za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera. Detektor VESDA-E podłączony jest do sieci lokalnej za pośrednictwem tego samego bezprzewodowego punktu dostępowego. Takie połączenie umożliwia dostęp poprzez iVESDA do wszystkich urządzenia VESDA Premium, VESDA Standard, VESDA Industraial.

iVESDA  lokalnie

Połączenie zdalne

Typowa konfiguracja połączeń zdalnych obejmuje aplikację iVESDA zainstalowaną na urządzeniu przenośnym, które jest podłączone do sieci VESDAnet lub do pojedynczego detektora VESDA-E za pośrednictwem Internetu.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby lokalna sieć pracowała w trybie dostępu Virtual Private Network (VPN). Takie połączenie umożliwia dostąp poprzez iVESDA do wszystkich urządzenia VESDA Premium, VESDA Standard, VESDA Industraial.

iVESDA zdalnie

Połączenie lokalne w trybie Hotspot

W przypadku braku sieci WiF możliwe jest bezpośrednie połączenie z detektorem VESDA-E, wykorzystująć telefon lub tablet z funkcją Hotspot. 

Po włączeniu funkcji hotspot w urządzeniu mobilny uzyskujemy prywatną sięć WiFi, której parametry konfigurujemy w detektorze VESDA-E. Takie połączenie umożliwia dostęp poprzez aplikację iVESDA, zainstalowaną na tym samym urządzeniu mobilnym, do wszystkich detektorów podłączonych do tej samej sieci VESDAnet.

iVESDA hotspot

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

iVESDA to mobilna aplikacja przeznaczona na urządzeniach przenośnych z systemem iOS i Android. Aplikacja umożliwia monitorowanie i przeglądy systemów VESDA-E z niespotykaną łatwością. iVESDA jest również kompatybilna z istniejącymi detektorami VESDA zamontowanymi na tej samej sieci VESDAnet z detektorem VESDA-E jako urządzenie dostępowe.

Aplikacja iVESDA dostarcza szczegółowych informacji o poziomie zadymienia, alarmach, uszkodzeniach, trendach dymu, przepływie powietrza, żywotność filtra, a także przeglądanie ważnych parametrów konfiguracyjnych.

Jak używać iVESDA

Dzięki usłudze iVESDA interakcja z systemem VESDA przeniesiona została w zupełnie inny, wyższy poziom obsługi.

Korzystając z aplikacji iVESDA użytkownicy systemu VESDA otrzymują intuicyjny interfejs jak i wszechstronny sposób monitorowania całej sieci VESDAnet. Przekazywane informacje o statusach urządzeń, alarmach, uszkodzeniach czy konfiguracji można w łatwy sposób odczytać bezpośrednio z urządzenia przenośnego, bez potrzeby korzystania z komputera i interfejsu High Level.

Łączność pomiędzy iVESDA a detektorem serii VESDA-E odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej WiFi, połaczenia kablowego Ethernet lub zdalnie za pośrednictwem Internetu. Jedno połączenie daje możliwość monitorowania całej sieci VESDAnet. Pojedynczy detektor VESDA-E jest używany jako brama do wszystkich innych urządzeń zamontowanych w danej VESDAnet. Indywidualny profil połączenia można zapisać w programie iVESDA. Adres IP i hasło uwierzytelniania dla detektora VESDA-E działającego jako brama muszą być wprowadzone do profilu połączenia. Każdy użytkownik może tworzyć dowolną listę profili połączeń dla różnych lokalizacji.

Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji sprowadza się do podania adrsu IP detektora. który stanowić będzie punkt dostepowy oraz hasła zabezpieczającego połączenie.

Adres IP detektora odczytujemy z aplikacji serwisowej VSC, w której róznież ustalamy hasło bezpieczeństwa

Pobranie struktury siecie VESDAnet oraz typó detektorów odbuwa się automatycznie po nawiązaniu poąłczenia. Zmiany fizyczne w sieci VESDAnet aktualizują się w aplikacji iVESDA bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działń konfiguracyjnych.

Połączenie lokalne w sieci LAN

Typowa konfiguracja połączeń lokalnych zawiera aplikację iVESDA zainstalowaną na urządzeniu przenośnym, które jest podłączone do sieci lokalnej za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera. Detektor VESDA-E podłączony jest do sieci lokalnej za pośrednictwem tego samego bezprzewodowego punktu dostępowego. Takie połączenie umożliwia dostęp poprzez iVESDA do wszystkich urządzenia VESDA Premium, VESDA Standard, VESDA Industraial.

iVESDA  lokalnie

Połączenie zdalne

Typowa konfiguracja połączeń zdalnych obejmuje aplikację iVESDA zainstalowaną na urządzeniu przenośnym, które jest podłączone do sieci VESDAnet lub do pojedynczego detektora VESDA-E za pośrednictwem Internetu.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby lokalna sieć pracowała w trybie dostępu Virtual Private Network (VPN). Takie połączenie umożliwia dostąp poprzez iVESDA do wszystkich urządzenia VESDA Premium, VESDA Standard, VESDA Industraial.

iVESDA zdalnie

Połączenie lokalne w trybie Hotspot

W przypadku braku sieci WiF możliwe jest bezpośrednie połączenie z detektorem VESDA-E, wykorzystująć telefon lub tablet z funkcją Hotspot. 

Po włączeniu funkcji hotspot w urządzeniu mobilny uzyskujemy prywatną sięć WiFi, której parametry konfigurujemy w detektorze VESDA-E. Takie połączenie umożliwia dostęp poprzez aplikację iVESDA, zainstalowaną na tym samym urządzeniu mobilnym, do wszystkich detektorów podłączonych do tej samej sieci VESDAnet.

iVESDA hotspot

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Podstawowe cechy

  • Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi z platformą iOS/Android
  • Obsługa detektorów serii VESDA-E oraz VESDA w tej samej sieci VESDAnet
  • Możliwość konfigurowania całego systemu VESDA oraz pobierania dzienników zdarzeń (przyszłe wydanie)
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń sieciowych
  • Szczegółowy stan systemu, uszkodzenia, trendy dymu, przepływ powietrza
  • Umożliwia przeglądanie ważnych parametrów konfiguracyjnych, takich jak używane rury i progi alarmowe
  • Profile połączeń rejestrują adres IP detektora VESDA-E i hasło uwierzytelniania dla przyszłych sesji
  • Łatwa konfiguracja

Ekreany aplikacji

 
Pobieranie aplikacji dla urządzeń z systemem Android