ASPIRE - Program projektowy instalacji zasysającej

 ASPIRE™ jest najnowszą wersją oprogramowania VESDA® do projektowania i modelowania instalacji zasysającej. Aplikacja jest niezbędnym narzędziem podczas procesu projektowania i analizy podstawowych i bardzo złożonych układów sieci rur zasysających. Kluczowe funkcje, takie jak kreator instalacji, widoki izometryczne 3D, zautomatyzowany proces weryfikacji projektu oraz nowa funkcja AutoBalance zapewniają łatwe dopasowanie układu rur do najbardziej skomplikowanych instalacji. Pakiet danych instalacji (IDP) generuje szereg raportów zawierających parametry, wymagane materiały i oczekiwaną wydajność systemu, dzięki czemu inżynierowie instalacji oraz uruchomienia otrzymują czytelny pakiet danych.

ASPIRETM to aplikacja oparta na systemie Windows®, która pomaga w specyfikacji i projektowaniu sieci rur zasysających w systemie VESDA®.

Zapewnia projektantowi narzędzia do przyspieszenia procesu projektowania i zapewnienia optymalnej wydajności sieci i jakości instalacji. ASPIRE ułatwia również wdrażanie projektu. Dzięki automatycznemu generowaniu list wszystkich komponentów wymaganych dla projektu i pakietowi instalacyjnemu instalator będzie miał wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. ASPIRE to najnowsza generacja aplikacji, używana przez projektantów systemów VESDA® i instalatorów na całym świecie od ponad 25 lat.

Praca wielomonitorowa

ASPIRETM pozwala na pracę wielomonitorową. Możesz pogrupować widoki wyświetlane na różnych monitorach w prosty sposób, używając techniki “przeciągnij i upuść”. Dzieląc widoki między różne monitory możesz osiągnąć łatwiejszą i bardziej intuicyjną pracę nad instalacjąi. Typowym podziałem jest wyświetlanie widoku 3D na jednym moniotorze, a konfigurację instalacji na drugim. Zmiany widoków 3D odbywają się w czasie rzeczywistym.

ASPIRE dual monitor

 

Kreator typowych instalacji

Moduł kreatora układu rur umożliwia w szybki sposób stworzenie wybranego ukłądu rur, który natępnie w łatwy sposób zmienimy do aktualnych potrzeb obiektu. Ta funkcjonalność programu wpływa znacząco na czas pracy związanej z utworzeniem instalacji i sprawdza się do kilku kliknięć myszą.

Za pomocą Kreatora projektowania instalacji rur zasysających można być bardzo sztbkie z programem ASPIRE™. Kliknij i przeciągnij, dodając elementy instalacji, takie jak rura, łuk, trójnik, otwór, kapilara, dostosowując projekt do własnych potrzeb.

ASPIRE™ pozwala na pełną elastyczność w rozmieszczaniu dowolnych komponentów sieciowych. Na przykład, można wprowadzić dodatkowe kolanka, aby kierować rurą wokół belki stropowej. Po ustaleniu układu podajesz kryteria wydajności sieci rurociągów, np. czas transportu, czułość itp. Używając funkcji AutoBalance, ASPIRE™ automatycznie obliczy średnice otworów do pobierania próbek (w zależności od określonych rozmiarów wiertła). Alternatywnie możesz ręcznie ustawić rozmiary otworów i sprawdzić przewidywaną wydajność systemu. Jedną z doskonałych funkcji ASPIRE oszczędzających czas jest możliwość zapisywania parametrów projektowania środowiskowego dla poszczególnych aplikacji. Na przykład, niektóre aplikacje wymagają określonego czasu transportu i ciśnienia próbkowania w otworach lub w pewnych środowiskach występują określone warunki, takie jak niskie temperatury. Te parametry można zapisać i wykorzystać w późniejszych projektach.

ASPIRE kreator

W przypadku indywidualnych preferencji kreator rur można rozbudować o własny profil. Konfiguracja profilu obejmuje zarówno kreator rur jak i podstawowe parametry detektora i rur.

Proste przekazanie projektu do instalacji

Zestaw danych instalacyjnych (IDP) to seria raportów zawierających listę parametrów, wymaganych materiałów i oczekiwanej wydajności systemu. Dane i diagramy z IDP mogą być drukowane lub wycinane i wklejane do innych programów, np. Microsoft ® Excel ® do dalszych obliczeń lub Microsoft ® Word ® dla raportów klientów. ASPIRE umożliwia tworzenie notatek na każdym elemencie konstrukcji rury, aby przekazać projektantowi uzasadnienie projektu. Uwagi na poziomie projektu można przechowywać wraz z plikami projektu. Na przykład: ogólny opis projektu, daty zakończenia projektu, kwestie związane z instalacją lub odwołania do plików / rysunków. Jest to bardzo przydatne przy przekazywaniu instalacji wykonawcy.

Chcesz zmienić wydajność dla różnych obszarów budynku?

Funkcja grupy w ASPIRE pozwala ustawić różne kryteria wydajności dla różnych obszarów budynku. Na przykład Twój projekt może wymagać ochrony pomieszczenia energetycznego i hali produkcyjnej.

Pomieszczenie energetyczne wymaga wysokiej czułości ze względu na wysokie przepływy powietrza, podczas gdy obszar produkcji może wymagać jedynie zwiększonej czułości, aby dostosować poziomy tła związane z procesami produkcyjnymi. Najnowsza wersja ASPIRE™ obsługuje również nową europejską normę PN-EN 54-20, wyraźnie deklarująć klasę dla konkretnej konfiguracji.

Wydruki z programu

Program projektowy ASPIRE™ posiada szereg przydatnych funkcji związanych z tworzeniem dokumentacji projektowej jaki i pakietów danych dla instaltora, które pozwalają na precyzujne przedstawienie danych obliczeniowych każdej  instalacji: Tworzenie dokumentacji odbywa się poprzez uruchomieniee generatorów:

 • Generator pakietu danych instalacyjnych (wraz z wizualizacją instalacji 3D oraz wybranych płaszczyznach)
 • Generator zestawienia materiałów (jednostkowy i zbiorczy)
 • Generator raportu uruchomieniowego

Nr katalogowy programu: VSW-202

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

 ASPIRE™ jest najnowszą wersją oprogramowania VESDA® do projektowania i modelowania instalacji zasysającej. Aplikacja jest niezbędnym narzędziem podczas procesu projektowania i analizy podstawowych i bardzo złożonych układów sieci rur zasysających. Kluczowe funkcje, takie jak kreator instalacji, widoki izometryczne 3D, zautomatyzowany proces weryfikacji projektu oraz nowa funkcja AutoBalance zapewniają łatwe dopasowanie układu rur do najbardziej skomplikowanych instalacji. Pakiet danych instalacji (IDP) generuje szereg raportów zawierających parametry, wymagane materiały i oczekiwaną wydajność systemu, dzięki czemu inżynierowie instalacji oraz uruchomienia otrzymują czytelny pakiet danych.

ASPIRETM to aplikacja oparta na systemie Windows®, która pomaga w specyfikacji i projektowaniu sieci rur zasysających w systemie VESDA®.

Zapewnia projektantowi narzędzia do przyspieszenia procesu projektowania i zapewnienia optymalnej wydajności sieci i jakości instalacji. ASPIRE ułatwia również wdrażanie projektu. Dzięki automatycznemu generowaniu list wszystkich komponentów wymaganych dla projektu i pakietowi instalacyjnemu instalator będzie miał wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. ASPIRE to najnowsza generacja aplikacji, używana przez projektantów systemów VESDA® i instalatorów na całym świecie od ponad 25 lat.

Praca wielomonitorowa

ASPIRETM pozwala na pracę wielomonitorową. Możesz pogrupować widoki wyświetlane na różnych monitorach w prosty sposób, używając techniki “przeciągnij i upuść”. Dzieląc widoki między różne monitory możesz osiągnąć łatwiejszą i bardziej intuicyjną pracę nad instalacjąi. Typowym podziałem jest wyświetlanie widoku 3D na jednym moniotorze, a konfigurację instalacji na drugim. Zmiany widoków 3D odbywają się w czasie rzeczywistym.

ASPIRE dual monitor

 

Kreator typowych instalacji

Moduł kreatora układu rur umożliwia w szybki sposób stworzenie wybranego ukłądu rur, który natępnie w łatwy sposób zmienimy do aktualnych potrzeb obiektu. Ta funkcjonalność programu wpływa znacząco na czas pracy związanej z utworzeniem instalacji i sprawdza się do kilku kliknięć myszą.

Za pomocą Kreatora projektowania instalacji rur zasysających można być bardzo sztbkie z programem ASPIRE™. Kliknij i przeciągnij, dodając elementy instalacji, takie jak rura, łuk, trójnik, otwór, kapilara, dostosowując projekt do własnych potrzeb.

ASPIRE™ pozwala na pełną elastyczność w rozmieszczaniu dowolnych komponentów sieciowych. Na przykład, można wprowadzić dodatkowe kolanka, aby kierować rurą wokół belki stropowej. Po ustaleniu układu podajesz kryteria wydajności sieci rurociągów, np. czas transportu, czułość itp. Używając funkcji AutoBalance, ASPIRE™ automatycznie obliczy średnice otworów do pobierania próbek (w zależności od określonych rozmiarów wiertła). Alternatywnie możesz ręcznie ustawić rozmiary otworów i sprawdzić przewidywaną wydajność systemu. Jedną z doskonałych funkcji ASPIRE oszczędzających czas jest możliwość zapisywania parametrów projektowania środowiskowego dla poszczególnych aplikacji. Na przykład, niektóre aplikacje wymagają określonego czasu transportu i ciśnienia próbkowania w otworach lub w pewnych środowiskach występują określone warunki, takie jak niskie temperatury. Te parametry można zapisać i wykorzystać w późniejszych projektach.

ASPIRE kreator

W przypadku indywidualnych preferencji kreator rur można rozbudować o własny profil. Konfiguracja profilu obejmuje zarówno kreator rur jak i podstawowe parametry detektora i rur.

Proste przekazanie projektu do instalacji

Zestaw danych instalacyjnych (IDP) to seria raportów zawierających listę parametrów, wymaganych materiałów i oczekiwanej wydajności systemu. Dane i diagramy z IDP mogą być drukowane lub wycinane i wklejane do innych programów, np. Microsoft ® Excel ® do dalszych obliczeń lub Microsoft ® Word ® dla raportów klientów. ASPIRE umożliwia tworzenie notatek na każdym elemencie konstrukcji rury, aby przekazać projektantowi uzasadnienie projektu. Uwagi na poziomie projektu można przechowywać wraz z plikami projektu. Na przykład: ogólny opis projektu, daty zakończenia projektu, kwestie związane z instalacją lub odwołania do plików / rysunków. Jest to bardzo przydatne przy przekazywaniu instalacji wykonawcy.

Chcesz zmienić wydajność dla różnych obszarów budynku?

Funkcja grupy w ASPIRE pozwala ustawić różne kryteria wydajności dla różnych obszarów budynku. Na przykład Twój projekt może wymagać ochrony pomieszczenia energetycznego i hali produkcyjnej.

Pomieszczenie energetyczne wymaga wysokiej czułości ze względu na wysokie przepływy powietrza, podczas gdy obszar produkcji może wymagać jedynie zwiększonej czułości, aby dostosować poziomy tła związane z procesami produkcyjnymi. Najnowsza wersja ASPIRE™ obsługuje również nową europejską normę PN-EN 54-20, wyraźnie deklarująć klasę dla konkretnej konfiguracji.

Wydruki z programu

Program projektowy ASPIRE™ posiada szereg przydatnych funkcji związanych z tworzeniem dokumentacji projektowej jaki i pakietów danych dla instaltora, które pozwalają na precyzujne przedstawienie danych obliczeniowych każdej  instalacji: Tworzenie dokumentacji odbywa się poprzez uruchomieniee generatorów:

 • Generator pakietu danych instalacyjnych (wraz z wizualizacją instalacji 3D oraz wybranych płaszczyznach)
 • Generator zestawienia materiałów (jednostkowy i zbiorczy)
 • Generator raportu uruchomieniowego

Nr katalogowy programu: VSW-202

Program dostarczany jest tylo w wersji elektornicznej. Opakowanie na zdjęciu jest tylko poglądowe i stanowi element marketingowy.

Podstawowe cechy

 • Zapewnia optymalną konstrukcję sieci rur zasysających dym w systemie VESDA, w tym sieci rozgałęzione
 • Dokładnie modeluje projekty sieci rurociągów zgodnie z kryteriami efektywności środowiskowej
 • Przyspiesza proces projektowania poprzez automatyzację dopasowywania rozmiarów otworów
 • Umożliwia różne wymagania dotyczące wydajności detektora w jednym budynku
 • Unikalne ograniczenia budowlane mogą być łatwo uwzględnione
 • Niestandardowe elementy projektu można udokumentować, aby kierować zespołem instalacyjnym
 • Schematy 3D wspomagające projektowanie i instalację
 • Profesjonalne raporty i listy materiałów mogą być generowane w celu dodania do zgłoszeń klientów
 • Obsługuje zarówno metryczne, jak i amerykańskie systemy pomiarowe
 • Kompatybilny z innymi aplikacjami opartymi na systemie Windows®
 • Ustawianie wielu progów alarmowych detektora w czujce (tylko Europa)
 • Karta Czułość punktu próbkowania w celu potwierdzenia zgodności z normą EN 54-20 * (tylko Europa)

Certyfikaty

European Standard 54 – Fire Detection and Fire Alarm Systems – Part 20: Aspirating Smoke Detectors

Pliki

{rsfiles path="01 VESDA/Karty katalogowe/VPS_Karta katalogowa_ASPIRE.pdf"}

{rsfiles path="01 VESDA/Software/VESDA.pl_ASPIRE_3_02_4801.exe"}

Elementy instalacyjne

Klips ze standardowym,...

Uniwersalne zakończenie rury...

Klips ze standardowym,...

Klips ze standardowym,...