VLP - VESDA laserPLUS

VESDA laserPLUS

Seria VESDA to sztandarowa grupa zasysających detektorów detekcji dymu VESDA.

Detektor jest głównym elementem zasysającego systemu detekcji dymu, który wraz z instalacją ssącą tworzy system o niezwykłych parametrach.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej, laserowej głowicy detekcyjnej system pozwala na uzyskanie szerokiej, regulowanej czułości w zakresie od 0,005 do 20 %/m.

Detektory LaserPLUS wykrywają pożar w początkowym stadium jego rozwoju bez względu na charakterystykę środowiska, w którym pracują.

Te wyjątkowe detektory doskonale sprawdzają się zarówno w obszarach sterylnie czystych, serwerowniach, jak i w obszarach przemysłowych czy magazynach.

Zasada działania

A051.1Wysokowydajna pompa zasysa powietrze do detektora przez sieć rur ssących podłączonych do kolektora wlotowego. Kolektor posiada cztery czujniki przepływu powietrza, które monitorują każdą zmianę wartości natęzenia przepływającego powietrza w rurach. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Pompa ssąca tłoczy powietrze prze dwustopniowy filtr detektora. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

Następnie powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjne. W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe transmitowane są do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet.

VESDAnet™

Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu Vesda mogą komunikować się w sieci VesdaNet, używając specjalnego, odpornego na błędy, protokołu. Pętla VESDAnet umożliwia szybką, dwukierunkową komunikację między urządzeniami. Pracuje poprawnie również w przypadku jednego zwarcia lub przerwy. Pozwala konfigurować i monitorować wszystkie urządzenia z jednego miejsca, a także przekazywać między detektorami informacje o zmianach tła w systemach z detekcją porównawczą.

AutoLearn™

To unikalna funkcja pozwalająca detektorowi VLP samoczynnie dostosować się do różnych warunków otoczenia. AutoLearn analizuje zmiany warunków w otoczeniu detektora i ustawia wszystkie progi alarmowania tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywy alarmów ch przy zachowaniu żądanej klasy alarmowania.

Detekcja porównawcza

Do pomieszczeń chronionych, w których działają systemy wentylacji lub klimatyzacji, może dotrzeć dym z innych pomieszczeń lub wręcz z otoczenia budynku. Detekcja porównawcza pozwala uniknąć alarmowania w przypadku napływu dymu spoza chronionego pomieszczenia. System Vesda złożony z kilku detektorów połączonych za pomocą VesdaNet potrafi rozpoznać kierunek przemieszczania się dymu i alarmować we właściwych miejscach, ograniczając liczbą fałszywych alarmów i zapobiegając ich skutkom, np. wyzwoleniu gaszenia w niewłaściwym pomieszczeniu.

Seria VESDA to sztandarowa grupa zasysających detektorów detekcji dymu VESDA.

Detektor jest głównym elementem zasysającego systemu detekcji dymu, który wraz z instalacją ssącą tworzy system o niezwykłych parametrach.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej, laserowej głowicy detekcyjnej system pozwala na uzyskanie szerokiej, regulowanej czułości w zakresie od 0,005 do 20 %/m.

Detektory LaserPLUS wykrywają pożar w początkowym stadium jego rozwoju bez względu na charakterystykę środowiska, w którym pracują.

Te wyjątkowe detektory doskonale sprawdzają się zarówno w obszarach sterylnie czystych, serwerowniach, jak i w obszarach przemysłowych czy magazynach.

Zasada działania

A051.1Wysokowydajna pompa zasysa powietrze do detektora przez sieć rur ssących podłączonych do kolektora wlotowego. Kolektor posiada cztery czujniki przepływu powietrza, które monitorują każdą zmianę wartości natęzenia przepływającego powietrza w rurach. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora lub do strefy chronionej.

Pompa ssąca tłoczy powietrze prze dwustopniowy filtr detektora. Pierwszy stopień filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjnej. Drugi stopień (filtr wysokowydajny), dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej.

Następnie powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjne. W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu.

Stan detektora, alarmy, uszkodzenia oraz tryby serwisowe transmitowane są do wyświetlacza lub zewnętrznego systemu nadzoru poprzez sieć VESDAnet.

VESDAnet™

Detektory oraz pozostałe urządzenia systemu Vesda mogą komunikować się w sieci VesdaNet, używając specjalnego, odpornego na błędy, protokołu. Pętla VESDAnet umożliwia szybką, dwukierunkową komunikację między urządzeniami. Pracuje poprawnie również w przypadku jednego zwarcia lub przerwy. Pozwala konfigurować i monitorować wszystkie urządzenia z jednego miejsca, a także przekazywać między detektorami informacje o zmianach tła w systemach z detekcją porównawczą.

AutoLearn™

To unikalna funkcja pozwalająca detektorowi VLP samoczynnie dostosować się do różnych warunków otoczenia. AutoLearn analizuje zmiany warunków w otoczeniu detektora i ustawia wszystkie progi alarmowania tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywy alarmów ch przy zachowaniu żądanej klasy alarmowania.

Detekcja porównawcza

Do pomieszczeń chronionych, w których działają systemy wentylacji lub klimatyzacji, może dotrzeć dym z innych pomieszczeń lub wręcz z otoczenia budynku. Detekcja porównawcza pozwala uniknąć alarmowania w przypadku napływu dymu spoza chronionego pomieszczenia. System Vesda złożony z kilku detektorów połączonych za pomocą VesdaNet potrafi rozpoznać kierunek przemieszczania się dymu i alarmować we właściwych miejscach, ograniczając liczbą fałszywych alarmów i zapobiegając ich skutkom, np. wyzwoleniu gaszenia w niewłaściwym pomieszczeniu.

Podstawowe cechy

 • Szeroki zakres czułości: 0,005 – 20 %/m
 • Laserowa głowica detekcyjna
 • 4 Progi alarmowe
 • Wysokowydajny wentylator
 • Kolektor 4 rur ssących
 • Czujnik przepływu dla każdej rury ssącej
 • Dwustopniowy filtr powietrza
 • Łatwa wymiana filtra
 • 7 Programowalnych przekaźników
 • VESDAnet™
 • Pamięć zdarzeń 18 000

Zastosowanie

Detektor VESDA VLP to idealne rozwiązanie dla obszarów takich jak:

 • Aircraft hangars
 • Atria
 • Auditoriums
 • Cable tunnels/trays
 • Casinos
 • Clean rooms
 • Cold rooms
 • Computer rooms
 • Control rooms
 • Dormitories
 • EDP environments
 • Historical buildings
 • Hospitals
 • Hotels
 • Laboratories
 • Libraries/archival storage
 • Manufacturing facilities
 • Museums/art galleries
 • Offices
 • Schools
 • Storage areas
 • Telecommunication facilities
 • Theaters
 • Transport stations e.g. railway stations, airports

Certyfikaty

 • UL
 • ULC
 • FM
 • LPCB
 • VdS
 • CFE
 • ActivFire
 • AFNOR
 • VNIIPO
 • CE - EMC and CPD
 • CSFM
 • EN 54-20
  • Class A (30 holes / 0.05% obs/m)
  • Class B (60 holes / 0.06% obs/m)
  • Class C (100 holes / 0.08% obs/m)
 • FM Hazardous Locations: Suitable for Class 1, Division 2, Groups A, B, C and D

Modele

Dostępne modele VESDA serii
VLP-400Detektor VESDA laserPLUS + FOK
VLP-002Detektor VESDA laserPLUS + Wyświetlacz
VLP-012Detektor VESDA laserPLUS + Wyświetlacz + Programator

Popularne produkty VESDA

Kategoria: VES
Kategoria: VES
Kategoria: VESDA
Kategoria: VEP
Kategoria: VEP
Kategoria: VEP
Kategoria: VLI
Kategoria: VLI
Kategoria: VEU
Kategoria: VEU