VESDA FAQ

Aby zgłosić urządzenie do naprawy należy skorzystać z systemu RMA, który jest system zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, który umożliwia śledzenie przebiegu naprawy i komunikacji z serwisem bezpośrednio ze swojego konta i wiadomości e-mail.

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Prosimy szczegółowo wypełnić wszystkie pola formularza – ich właściwe uzupełnienie oraz szczegółowy opis usterki znacząco przyspieszą realizację procesu gwarancyjnego. Prosimy również uważnie zapoznać się z warunkami procedury RMA – w wypadku braku ich akceptacji nie będziemy niestety mogli pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenia. Jeżeli przesłanie urządzenia do naszego serwisu nie będzie konieczne nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by udzielić pomocy zdalnej w celu rozwiązania problemu i usunięcia usterki. Jeżeli zdalne usunięcie problemu okaże się niemożliwe zleceniu serwisowemu (na ogół do 24 godzin od zgłoszenia) zostanie nadany numer RMA, który prosimy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez nadanego numeru RMA nie będą przyjmowane. Jeżeli to możliwe, prosimy umieszczać w paczce możliwie kompletny zestaw celem skuteczniejszego zdiagnozowania usterki.

Jak wysłać zgłoszenie serwisowe?

RMA logowanie

Aby usprawnić pracę konsultanta i skrócić czas reakcji do minimum prosimy o podanie niezbędnych informacji:

Pole Opis pola
Dział wybierz dział RMA
Producent wybierz nazwę producenta zgłaszanego urządzenia
Model urządzenia wybierz model urządzenia
Nr seryjny podaj nr seryjny urządzenia (lub wpisz "brak")
Zgłoszenie określ typ zgłoszenia
Temat określ temat zdarzenie
Wiadomość opis uszkodzenia, informacje uzupełniające
Priorytet określ priorytet
Załączniki opcjonalnie załącz np. z konfiguracja urządzenia, historia zdarzeń, itp. 

Po wypełnieniu formularza naciśnij przycisk: Wyślij zgłoszenie>>>

Po przesłaniu zgłoszenia system przydzieli indywidualny numer RMA dla danej sprawy.

Przejdź do formularza http://vesda.pl/support/rma

Nr RMA będzie niezbędny do identyfikacji Twojego zgłoszenia serwisowego oraz oznaczenia paczki z uszkodzonym sprzętem lub jakiejkolwiek dokumentacji związanej z tą sprawą.