plcsenlvsk

VESDA FAQ

Jeżeli kupiony towar ma wadę, kontrahent może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę). Jej podstawą jest rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).

Urządzenia uszkodzone podczas transportu wymieniane są na nowe. Urządzenia, które zostały dostarczone niesprawne lub wadliwe obejmuje naprawa zgodnie z gwarancją na dane urządzenia.

Reklamacje urządzeń nie objętych gwarancją rozpatrywane są z zasadami rękojmi i wymienione są na nowe.

Koszty transportu przenoszone są na sprzedającego.