Ochrona urządzeń z STI

STI jest producentem specjalistycznych produktów do ochrony urządzeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i elementów innych instalacji w obiektach.

Dewastacje elementów systemów bezpieczeństwa w obiektach zmniejszają w znacznym stopniu bezpieczeństwo ludzi i zwiększają koszty eksploatacji obiektu.
Brak informacji o skradzionej gaśnicy staje się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.

W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, hotele, sklepy wielkopowierzchniowe czy hale wystawowe, stosowanie systemów bezpieczeństwa regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa budowlanego. Pozostałem instalacje montuje się zgosnie w wymaganiami Inwestora. W trakcie eksploatacji obiektu pewne elementy zainstalowanych systemów narażone są w sposób szczególny na uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania, działanie czynników atmosferycznych lub świadomą wręcz dewastację oraz nadużycia czy kradzież.

Oferujemy Państwu całą gamę elementów służących do fizycznej ochrony urządzeń bezpieczeństwa. Zastosowanie ich pozwala radykalnie zmniejszyć koszty wymiany zdewastowanego lub skradzionego osprzętu, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów oraz poprawienia ich bezpieczeństwa.

Popularne produkty STI