Polityka jakości

Polityka Jakości utrzymywana przez Vision Polska Sp. z o. o. gwarantuje staranną i profesjonalną obsługę partherów handlowych w całym procesie śewiadczonych usług.

Utrzymywany, najwyższy poziom obsługi pozwala spełnić oczekiwania wszystkich kontrahentów przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych urządzeń, stosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz zapewnieniu specjalistycznego doradztwa w zakresie:

  • dostawa urządzeń
  • wsparcie techniczne w dziedzinie projektowania i montażu
  • serwis gwarancyjnym i pogwarancyjny
  • szkolenia techniczne

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań partnerów oraz wymagania formalno-prawne przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:

  • maksymalnego zadowolenia naszych partnerów
  • umacnianie pozycji rynkowej
  • zadowolenia pracowników i ulepszanie warunków pracy
  • stały wzrost poziomu spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów
  • utrzymywanie działalności na poziomie finansowej opłacalności
  • promowanie najnowocześniejszych technologii w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zarząd Vision Polska Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Zgodność polityki jakości i systeu zarządzania zakościa jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu jakości oraz planowanie stosownych działań.

ISO 9001:2008 | Numer certyfikatu 0198 100 00626

Data: 23.07.2004 | Wydanie: 2 | Zatwierdził: Zarząd