plcsenlvsk

Zastosowanie

Gdy nie istnieje wspólna płaszczyzna pomiedzy urządzeniami!

Gdy wydaje się, że w chronionej przestrzeni nie sposób znaleźć linii prostej łączącej nadajnik z odbiornikiem. Problem istnieje w obiektach handlowych, które posuadają niezliczone ilości reklam lub specyficzna futurystyczną konstrukcję.

OSID będzie pracować poprawnie w wirtualnych tunelu o przekroju kołowym 20 cm. Jeśli tylko uda się znaleźć taką przestrzeń pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, wyposażeniem, w plątaninie kratownic wspierających dach, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, suwnic itp. - to można stosować OSID.

W stytacjach ekstremalnych możemy zastosowac odbiornik z wiekszą ilościa odbiorników, co daje niezwykłe pole manewru, ograniczenia jedynie wyobrażnią człowieka.