plcsenlvsk

Urządzenia

Wieloliniowa czujka dymu OSID (Open-area Smoke Image Detection) to nowa technologia przestrzennego wykrywania dymu. OSID używa dwóch wiązek promieniowania: IR i UV, oraz matrycy CMOS do rejestrowania sygnałów emitowanych przez nadajniki. Znacznie przewyższa typowe czujki liniowe łatwością uruchomienia, stabilnością pracy i odpornością na fałszywe alarmy wywołane kurzem, pyłami lub ruchami budynku.

Unikalna technologia wykrywania

Jak każda czujka liniowa OSID mierzy jasność wiązek promieniowania przesyłanych nad chronionym obszarem. Jeden odbiornik OSID może współpracować nawet z siedmioma nadajnikami zwiększając w ten sposób szerokość chronionego obszaru. Podstawą nowej jakości oferowanej przez OSID są dwie innowacje technologiczne wprowadzone przez firmę XTRALIS:

 • Wykrywanie z użyciem dwóch wiązek promieniowania, Każdy Nadajnik wysyła unikalną sekwencję ultrafioletowych i podczerwonych impulsów. Odbiornik rejestruje je jako wzorzec i w ten sposób „znieczula się" na inne źródła promieniowania. Użycie dwóch wiązek promieniowania umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek. Krótkofalowe promieniowanie UV jest silnie rozpraszane/tłumione przez cząstki o różnej wielkości. Na promieniowanie podczerwone IR, o dłuższej fali, oddziałują silnie tylko większe cząstki. OSID mierzy zmiany poziomów i stosunku dwóch sygnałów: ultrafioletowego i podczerwonego. Dysponuje więc znacznie większą ilością informacji niż typowa liniowa czujka dymu. Dzięki temu odróżnia duże cząstki kurzu i pyłów od dymu.
 • Rejestracja sygnałów za pomocą matrycy CMOS, OSID używa matrycy CMOS do zlokalizowania i śledzenia sygnałów Nadajników w szerokim polu widzenia. Dzięki temu system OSID toleruje nieprecyzyjną regulację urządzeń w czasie uruchomienia oraz ruchy struktury budynku w niespotykanie szerokim zakresie. Bazujące na opisanych innowacjach algorytmy obróbki odbieranych sygnałów zapewniają pewne wykrywanie dymu, z nieporównanie większą odpornością na czynniki zakłócające niż jest to osiągalne w typowych czujkach liniowych.
  Funkcjonowanie czujki

Informacje o stanie (alarm, awaria, dozór) są dostępne na wyjściach Odbiornika poprzez przekaźniki i diody LED oraz na wyjściu do podłączenia wskaźnika zadziałania. Rodzaj awarii jest identyfikowany kodem - błyskami diody Awaria. Wewnętrzny grzejnik może być użyty aby zapobiec kondensacji pary wodnej na optyce urządzeń. Odbiornik wyposażony jest w wejście Reset służące do przywracania stanu dozorowania.

Łatwa instalacja i serwisowanie

Czujka OSID składa się z Odbiornika oraz Nadajników rozmieszonych na granicach zabezpieczanego obszaru w polu widzenia Odbiornika. Z odbiornikami 45° i 90° może współpracować do siedmiu Nadajników. Każde urządzenie może być zamontowane bezpośrednio na ścianie lub z użyciem dedykowanego uchwytu (w komplecie). Nadajniki w wersji z zasilaniem bateryjnym pozwalają zredukować koszt instalacji. Oczekiwany czas działania baterii wynosi 5 lat.

W Odbiorniku znajdują się zaciski do podłączenia okablowania i przełącznik DIP do konfiguracji pozwalający dostosować czujkę do określonego zastosowania. Do ustawiania Nadajnika(ów) służy specjalny celownik laserowy. Przy jego pomocy obraca się układ optyczny Nadajnika do momentu, kiedy zobaczymy odbicie światła lasera w pobliżu Nadajnika. Podobnie ustawia się Odbiornik; istotne jest, aby wszystkie Nadajniki znalazły się w polu widzenia Odbiornika. Przy niewłaściwym ustawieniu urządzeń Odbiornik będzie sygnalizować Awarię. Czujka OSID dobrze toleruje środowiska zakurzone i zapylone, i wymaga małego nakładu pracy serwisanta. Serwis prewencyjny sprowadza się do okazjonalnego odkurzania układów optycznych.

Wieloliniowa czujka dymu OSID (Open-area Smoke Image Detection) to nowa technologia przestrzennego wykrywania dymu. OSID używa dwóch wiązek promieniowania: IR i UV, oraz matrycy CMOS do rejestrowania sygnałów emitowanych przez nadajniki. Znacznie przewyższa typowe czujki liniowe łatwością uruchomienia, stabilnością pracy i odpornością na fałszywe alarmy wywołane kurzem, pyłami lub ruchami budynku.

Unikalna technologia wykrywania

Jak każda czujka liniowa OSID mierzy jasność wiązek promieniowania przesyłanych nad chronionym obszarem. Jeden odbiornik OSID może współpracować nawet z siedmioma nadajnikami zwiększając w ten sposób szerokość chronionego obszaru. Podstawą nowej jakości oferowanej przez OSID są dwie innowacje technologiczne wprowadzone przez firmę XTRALIS:

 • Wykrywanie z użyciem dwóch wiązek promieniowania, Każdy Nadajnik wysyła unikalną sekwencję ultrafioletowych i podczerwonych impulsów. Odbiornik rejestruje je jako wzorzec i w ten sposób „znieczula się" na inne źródła promieniowania. Użycie dwóch wiązek promieniowania umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek. Krótkofalowe promieniowanie UV jest silnie rozpraszane/tłumione przez cząstki o różnej wielkości. Na promieniowanie podczerwone IR, o dłuższej fali, oddziałują silnie tylko większe cząstki. OSID mierzy zmiany poziomów i stosunku dwóch sygnałów: ultrafioletowego i podczerwonego. Dysponuje więc znacznie większą ilością informacji niż typowa liniowa czujka dymu. Dzięki temu odróżnia duże cząstki kurzu i pyłów od dymu.
 • Rejestracja sygnałów za pomocą matrycy CMOS, OSID używa matrycy CMOS do zlokalizowania i śledzenia sygnałów Nadajników w szerokim polu widzenia. Dzięki temu system OSID toleruje nieprecyzyjną regulację urządzeń w czasie uruchomienia oraz ruchy struktury budynku w niespotykanie szerokim zakresie. Bazujące na opisanych innowacjach algorytmy obróbki odbieranych sygnałów zapewniają pewne wykrywanie dymu, z nieporównanie większą odpornością na czynniki zakłócające niż jest to osiągalne w typowych czujkach liniowych.
  Funkcjonowanie czujki

Informacje o stanie (alarm, awaria, dozór) są dostępne na wyjściach Odbiornika poprzez przekaźniki i diody LED oraz na wyjściu do podłączenia wskaźnika zadziałania. Rodzaj awarii jest identyfikowany kodem - błyskami diody Awaria. Wewnętrzny grzejnik może być użyty aby zapobiec kondensacji pary wodnej na optyce urządzeń. Odbiornik wyposażony jest w wejście Reset służące do przywracania stanu dozorowania.

Łatwa instalacja i serwisowanie

Czujka OSID składa się z Odbiornika oraz Nadajników rozmieszonych na granicach zabezpieczanego obszaru w polu widzenia Odbiornika. Z odbiornikami 45° i 90° może współpracować do siedmiu Nadajników. Każde urządzenie może być zamontowane bezpośrednio na ścianie lub z użyciem dedykowanego uchwytu (w komplecie). Nadajniki w wersji z zasilaniem bateryjnym pozwalają zredukować koszt instalacji. Oczekiwany czas działania baterii wynosi 5 lat.

W Odbiorniku znajdują się zaciski do podłączenia okablowania i przełącznik DIP do konfiguracji pozwalający dostosować czujkę do określonego zastosowania. Do ustawiania Nadajnika(ów) służy specjalny celownik laserowy. Przy jego pomocy obraca się układ optyczny Nadajnika do momentu, kiedy zobaczymy odbicie światła lasera w pobliżu Nadajnika. Podobnie ustawia się Odbiornik; istotne jest, aby wszystkie Nadajniki znalazły się w polu widzenia Odbiornika. Przy niewłaściwym ustawieniu urządzeń Odbiornik będzie sygnalizować Awarię. Czujka OSID dobrze toleruje środowiska zakurzone i zapylone, i wymaga małego nakładu pracy serwisanta. Serwis prewencyjny sprowadza się do okazjonalnego odkurzania układów optycznych.

Podstawowe cechy

 • Patented dual wavelength, UV & IR, particle detection
 • CMOS imager with wide viewing angles
 • Simple installation, commissioning and maintenance (Automatic commissioning in under 10 minutes)
 • High tolerance to vibration and structural movement
 • High tolerance to dust, fogging, steam, reflections and object intrusion
 • High resistance to reflected sunlight
 • On-board event logging
 • Software tool for diagnostic purposes
 • Aesthetically discreet and 3D coverage
 • Long range up to 150 m. (492 ft.) with minimal free space (Ø15 cm./5.85”)
 • Status LEDs for Fire, Trouble and Power
 • Simple DIP switch configuration
 • Conventional alarm interface for straight forward fire system integration
 • Three selectable alarm thresholds

Zastosowanie

OSID jest idealny rozwiązaniem do ochrony przeciwpożarowej w wielu gałęziach przemysłu i zastosowań takich jak:

 • Lotniska
 • Dworce kolejowe
 • Centra handlowe
 • Stadiony
 • Obiekty edukacyjne
 • Hotele
 • Centra konferencyjne/biurowe
 • Obiekty widowiskowe
 • Magazyny
 • Hale produkcyjne

Certyfikaty

 • UL
 • ULC
 • FM
 • AFNOR
 • CE - EMC and CPD (EN54-12)
 • VdS
 • ActivFire
 • BOSEC
 • Other approvals pending