Rozwiązania dedykowane

Windy transportują ludzi w budynkach wielopoziomowych od wieżowców, biur i hoteli do centrów handlowych, szpitali czy budynków zamieszkania zbiorowego.

Dzięki ich konstrukcji windy są kluczowym i niezwykle istotny elementem infrastruktury budynku. Podobnie jak kominy, pozwalają na szybki transport powietrza oraz dymu na wielu płaszczyznach z uwagi na przyspieszony ruch powietrza wewnątrz szybu.

Szyby windowe stanowią krytyczny obszar dla efektywnego funkcjonowania każdego budynku i wchodzą w zakres zasadniczej część w strategii ochrony przeciwpożarowej dla ochrony życia ludzkiego.

Wiele państw w swoich wytycznych wymaga bezwzględnego wyłączenia szybów windowych w przypadku powstania pożaru.

Zastosowanie zasysającego systemu detekcji dymu VESDA zapewnia zdecydowanie wcześniejsze ostrzeganie o zagrożeniu pożarowym, aby uniknąć potencjalnej katastrofy.

System VESDA wyróżnia się zdecydowanie na tle dostępnych na rynku systemów swoją niezwykłą efektywnością działania, elastycznością oraz bezawaryjnością w trudnym środowisku. Daje pełną kontrolę przeciwpożarową w szybie windowym. Umożliwia również swobodne konserwowanie systemu bez przerw w pracy windy. Ta elastyczność pozwala na uniknięcie kosztów związanych z przestojem windy.

W przypadku większych i bardziej złożonych budynków mogą występować windy pożarowe, które działają w czasie pożaru i stanowią drogę ewakuacyjną w celu szybkiego transportu. W tym przypadku wczesne ostrzeganie i precyzyjne monitorowanie dymu we wczesnym stadium jego powstania zapewnia tylko system VESDA.

Prawidłowe zabezpieczenie szybu windowego może zapewnić niezbędne odpowietrzanie aby zapobiec dotarciu dymu na inne kondygnacje, unikając w ten sposób potencjalnej paniki oraz zapewnić sprawną ewakuację z budynku.

System VESDA jest obecnie najlepszym, dostępnym na rynku, system do ochrony szybów windowych. Potwierdzone działanie systemu oraz jego konstrukcja zapewniają bezawaryjną pracę. Układ elektroniki nie ma bezpośredniego kontaktu z zasysanym powietrzem, a układ monitorowania przepływu powietrza odporny jest na pojawiające się różnice ciśnień.

Kluczowe parametry ochrony szybów windowych systemem VESDA

  • Powietrze z szybu nie ma kontaktu z elektroniką detektora
  • Łatwy dostęp do detektora i instalacji, testowania i wymiany
  • Wykrywanie dymu generowanego prze tarcie
  • Pełna odporność na warunki środowiskowe w szybie - wilgotność i wysokie temperatury powodujące korozję
  • Elektryczne układ instalacji pneumatycznej
  • Brak przestoju windy przy serwisie
  • Odporność na wysokie przepływy powietrza

VESDA - niezawodny system wykrywanie dymu dla szybów windowych

VESDA szybyDetektory VESDA pobierają powietrze przez otwory zasysające w sieci rur, które są instalowane wzdłuż szybu windowego. Taki układ zapewnia pełną kontrole wzdłuż całego szybu windowego bez względu na aktualne położenie dźwigu. Aby mieć dostęp po całej sieci rur zasysających wystarczy odpowiednie ich ukształtowanie przy wylocie z szybu.

Rura powrotna z detektora wprowadzona jest również do szybu windowego, co pozwala na wyrównanie ciśnień oraz zapobiega przedostania się zanieczyszczonego powietrza do innych obszarów.

Detektor montowany jest na zewnątrz szybu, najczęściej w maszynowni. Umożliwia łatwy dostęp do urządzenia w celu przeprowadzania przeglądów bez konieczności wyłączania windy z pracy.

System VESDA dzięki bezpotencjałowym wyjściom przekaźnikowym można podłączyć do dowolnego systemu monitorowania.

Detektory dedykowane do ochrony szybów windowych: VLF-250-05 oraz VLF-500-05

Zestawy dla szybów windowych

loading...
Zestaw nr 1
Zestaw nr 3

Zestaw nr 1

Zestaw niezbędnych urządzeń i elementów systmu VESDA dla ochrony szybów o wysokości do 30m

 Lp Nr katalogowy  Opis  Jm  Ilość
 1. VLF-250-05 Zasysający detektor dymu VESDA serii LaserFocus 250 szt. 1
 2. PIP-001-PCV Rura PCV 25mm, dł. 2m, opakowanie 30m  mb 30 
 3. PIP-002 Mufa połączeniowa, standard 25mm  szt. 20 
 4. PIP-003 Mufa rozłączna, standard 25m  szt.
 5. PIP-005 Łuk 90°, standard 25mm  szt. 20 
 6. PIP-006 Łuk 45°, standard 25mm  szt. 10 
7. PIP-007 Napowietrznik, standard 25mm szt. 2
8. PIP-008 Trójnik, standard 25mm szt. 1
9. PIP-009 Uchwyt rury, standard 25mm szt. 60
10. PIP-012 Klej ABS/PCV szt. 1
11. PIP-021 Rura elastyczna, 1 m długości, standard 25mm szt. 1
12. 128-015 Naklejka oznaczenia rurociągu pneumatycznego szt. 10
13. 128-046 Naklejka oznaczenia otworu zasysającego szt. 10
14. VSP-850-R Pre-Filtr na rurę, standard 25 mm szt. 1
15. ZSP135-DR-3A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej szt. 1
16. MXL 26-12 Akumulator 12V, 26Ah szt. 2

 

Obliczenia dla akumulatorów - podtrzymanie przez 72 godziny.

VLF250 aku 72h

Zestaw nr 3

Zestaw niezbędnych urządzeń i elementów systmu VESDA dla ochrony szybów o wysokości do 60m

 Lp Nr katalogowy  Opis  Jm  Ilość
 1. VLF-500-05 Zasysający detektor dymu VESDA serii LaserFocus 250 szt. 1
 2. PIP-001-PCV Rura PCV 25mm, dł. 2m, opakowanie 30m  mb 60
 3. PIP-002 Mufa połączeniowa, standard 25mm  szt. 30
 4. PIP-003 Mufa rozłączna, standard 25m  szt. 2
 5. PIP-005 Łuk 90°, standard 25mm  szt. 30
 6. PIP-006 Łuk 45°, standard 25mm  szt. 20
7. PIP-007 Napowietrznik, standard 25mm szt. 2
8. PIP-008 Trójnik, standard 25mm szt. 1
9. PIP-009 Uchwyt rury, standard 25mm szt. 100
10. PIP-012 Klej ABS/PCV szt. 2
11. PIP-021 Rura elastyczna, 1 m długości, standard 25mm szt. 1
12. 128-015 Naklejka oznaczenia rurociągu pneumatycznego szt. 10
13. 128-046 Naklejka oznaczenia otworu zasysającego szt. 20
14. VSP-850-R Pre-Filtr na rurę, standard 25 mm szt. 1
15. ZSP135-DR-5A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej szt. 1
16. MXL 40-12 Akumulator 12V, 40Ah szt. 2

W przypadku szybów o wysokości powyżej 60m należy przeprowadzić szczegłową analizę lub zastosować inny detektor.

 

Obliczenia dla akumulatorów - podtrzymanie przez 72 godziny.

VLF500 aku 72h