Karta katalogowa


KC4000

KC4000_01
Kategoria: Czyszczenie rur

Automatyczny system czyszczenia instalacji zasysającej VESDA

Moduł automatycznego przedmuchu jest to zaawansowany system do automatycznego lub ręcznego przedmuchu instalacji zasysającej, zamontowanej w trudnych warunkach i tym samym utrzymania jej w ciągłej sprawności. Zawiera od 1 do 4 torów czyszczących szybkiego działania ze sprężyną powrotną.

Obudowa posiada pojedynczy króciec do podłączenia sprężonego powietrza, dławiki do kabli zasilających i sygnalizacyjnych, diodę LED stanu systemu.

Zalety

 • zdecydowane zmniejszenie kosztów serwisowych
 • minimalizacja występowania fałszywych alarmów
 • w pełni zautomatyzowany system interwałów czasowych przedmuchu
 • łatwa instalacja i rozbudowa
 • udowodnione podwyższenie bezpieczeństwa i ekonomiczności systemów ssących bardzo wczesnej detekcji dymu.

Obszary zastosowań

 • Sortownie śmieci, Spalarnie śmieci, Branża recyklingowa
 • Magazyny, młyny
 • Przemysł ciężki, Samochodowy, Drzewny i chemiczny
 • Chłodnie
 • Szyby windowe, elektrownie wiatrowe.

Funkcjonalność

Cykle automatycznego, prewencyjnego czyszczenia instalacji zasysającej zapobiegają zabrudzeniu otworów i rur zasysających, utrzymując tym samym w pełnej sprawności instalację detekcyjną.

Sterownik modułu umożliwia przełączenie w tryb pracy ręcznej w celu czyszczenia instalacji podczas konserwacji lub serwisu instalacji ssącej.

W przypadku zaniku zasilania w trakcie pracy urządzenia wszystkie zawory pozostaną w pozycji “otwarte”, pracujący tor przerwie czynności i powróci do stanu otwartego. W przypadku braku sprężonego powietrza moduł nie rozpocznie procedury czyszczenia. W obu przypadkach wysterowane zostanie wyjście uszkodzenia.

Położenie zaworów odcinających jest monitorowane. Jeżeli zawory nie zamkną się poprawnie urządzenie zgłosi uszkodzenie: diodzie LED oraz wyjściu bezpotencjałowym.

Dla każdej sekcji urządzenie posiada licznika cykli pracy w celu planowania czynności konserwacyjnych lub serwisowych. Liczniki mogą być zerowane przez uprawnionego instalatora.

Awaryjne czyszczenie (np. po podaniu sygnału uszkodzenia przepływu z detektora) polega na wykonaniu pod rząd trzech, niezależnych od harmonogramu, cykli czyszczenia instalacji dla każdego toru czyszczenia.

Jeżeli po wykonaniu awaryjnego czyszczenia wejście nadal będzie pobudzone urządzenie zgłosi uszkodzenie i wstrzyma wykonywanie cykli czyszczenia.

Jeżeli wejście powróci do stanu normalnego urządzenie będzie kontynuować pracę w trybie automatycznym.

Wejście awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia (np. sygnał o zaniku zasilania 230VAC i słabych akumulatorów) zatrzymuje pracę do czasu powrotu do normalnego stanu. Po powrocie urządzenie kontynuuje pracę w trybie automatycznym. Urządzenie nie wprowadza żadnych zakłóceń ani obciążeń pneumatycznych w instalacji zasysającej.

KEEPClean schemat

Ilość rur kolektora 4 rury
Zasilanie 24VDC
Pobór prądu Praca: 50W, Przedmuch: 55W, grzanie; 160W
Liczba wejść 2
Liczba wyjść 2
Temperatura pracy -20÷+60 Cº
Ciśnienie robocze 2-8 bar
Klasa IP 54
Waga 14 kg
Kontroler Przemysłowy
Grzałka torów tak
Typ obudowy Metalowa
Opcje
 • Oprogramowanie: wbudowane z wyborem trybu pracy
 • Tryb bezpieczny: w przypadku utraty zasilania układ automatycznie otwiera wszystkie zawory

Polski Kanał Dystrybucyjny Urządzeń VESDA, VESDA-E, OSID, STI, MERAWEXMerawex, KEEPClean www.vesda.pl