plcsenlvsk

VESDA FAQ

Vision Polska Sp.z o.o. informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi formalno-prawne.

Zgodnie z tym treść kierowanej do nas korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi wiadomość
  • stanowisko osoby, od której pochodzi wiadomość
  • podstawowe dane firmy (nazwa, NIP, KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczych)
  • adres firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wiadomość.

Wiadomości, które nie spełniają tego formalno-prawnego wymogu będę odrzucane do nadawcy.